Gorgard Innovation

 

Hur jobbar vi?


Processen börjar med en workshop tillsammans med dig där vi identifierar produkten och pratar om hur vi ska gå vidare. Vi diskuterar vad du behöver för att kunna göra en fullgod  presentation av din innovation och vilka önskemål du har. Vi kan göra en grundlig research runt funktioner och utformning som kanske kräver en speciell design för det tilltänkta användningsområdet och målgrupp.

Vi hjälper dig med att ta fram prototyper med flera olika metoder beroende på vad det är för produkt. Det kan till exempel vara ett handarbete i verkstaden eller en 3D-utskrift. Typ av idé, innovation och produkt styr vilket material vi använder oss av i formframställningen.

Under arbetets gång från vårt första möte avgör du vad det är du exakt behöver hjälp med. I vissa fall kanske det räcker långt med en ritning i 3D-format för en fullgod presentation (för eventuella finansiärer ni vill rikta er till) i andra ordnar vi allt från skiss till produktionsfärdig prototyp. Vi ombesörjer givetvis allt med mönsterskydd, patent, CE-märkningar med mera.

 

Beroende på vilken produkt vi arbetar med, skissar vi ett underlag och designar en prototyp som vi sedan gör en CAD-ritning av  i programmet SolidWorks. Du är hela tiden med och har god insyn i arbetet och kommer med idéer och önskemål för att i slutändan ha en slutprodukt alla är nöjda med.

Vi skriver givetvis juridiskt hållbara avtal där patent etc tillfaller dig.  Vi har också avtal om tystnadsplikt.