Gorgard Innovation

 

Patenterad barnsäkring

Fönsterlåset är en en patenterad barnsäkring för konventionella fönsterlås, i produktion från 2012.

fönsterlås från Gorgard Innovation

Fönsterlåset är i första hand tänkt som barnsäkring. Det ska förhindra att barnen lyckas öppna hakarna på fönstren och ramlar ut (utan att man ska behöva montera extra lås som redan finns att köpa för 499 kr st/fönster, med tillhörande nycklar som sedan ska tappas bort..) En annan barnsäkerhetslösning som finns att tillgå är en vajer. Men den ska också monteras, med skruv och humör, och sedan barnen vuxit upp ska de monteras bort så man kan spackla och måla om efter skruvhålen.
Fönsterlåset
är tillverkat i blankt rostfritt material och syns inte mycket när används. Det lämnar inga spår efter användning. Fönsterlåset snäpper man enkelt dit och behöver på sin höjd ett enkelt verktyg typ matkniv eller liknande för att ta bort. Om det är panik vid t.ex en brand så öppnar man bara haken som vanligt fast med större kraft vilket resulterar i att fönsterlåset ger med sig. 

gorgardpatent

Fönsterlåset som tjuvsäkring


Inget av dessa tre lås håller en inbrottstjuv ute om hen väl har bestämt sig, det finns ju fortfarande ett glasfönster. Men med fönsterlåset monterat kommer tjuven att behöva använda väldigt mycket våld och därmed oväsen som i sin tur antingen avskräcker tjuven eller väcker dig. Under våren 2008 fram till hösten 2010 härjade den så kallade John Blund-ligan (namnet fick de för att de alltid slog till om natten då offren låg och sov) i Väst- och Sydsverige. Ligan utförde 54 villainbrott och 24 inbrottsförsök, bland annat genom att borra sig in genom fönsterkarmar eller altandörrar och på så sätt kunna haka upp fönsterspärrarna. Bilderna här nedanför är Polisens egna bilder från autentiska inbrott. Här ser man hur tjuven har borrat hålen, och på den nedersta bilden hur en vajer förts in för att lyfta av fönsterhaken.

 

 Läs mer om John Blund-ligan här